Nawigacja

Regina  Leyk

Koło Misyjno-Biblijne

Lista uczniów Koła Misyjno-Biblijnego

 

Grupa I (młodsza)

1. Karczyńska Amelia kl. IV

2. Narloch Julia kl. IV

3. Walkusz Nikola kl. IV

4. Borkowska Karolina kl. Va

5. Erdmann Martyna kl. Va

6. Troka Magdalena kl. Va

7. Andryk Weronika kl. IV

 

Grupa II (starsza)

1. Karczyńska Agata

 

SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI

2. Etap szkolny

2. Etap szkolny

2.1 Zakres materiału

Teksty z Ewangelii wg św. Jana:

• J 2,1-12 Dialog z Maryją w Kanie Galilejskiej

• J 3,1-21 Dialog z Nikodemem

• J 4,1-21 Dialog z Samarytanką

• J 4,27-42 Dialog z uczniami po odejściu Samarytanki

• J 5,1-18 Dialog z chromym znad sadzawki Betesda

• J 6,1-15 Dialog z uczniami podczas rozmnożenia chleba

• J 8,1-11 Dialog z kobietą oskarżoną o cudzołóstwo

• J 9,1-41 Dialog z niewidomym

• J 13,1-20 Dialog podczas obmycia nóg uczniom

• J 18,1-11 Dialog podczas pojmania

• J 20,11-18 Dialog z Marią Magdaleną u pustego grobu

• J 20,19-29 Dialog z Tomaszem

2.2 Umiejętności

• uczeń interpretuje teksty z Ewangelii wg św. Jana na poziomie dosłownym,

• uczeń odtwarza wydarzenia opisane w Ewangelii wg św. Jana, porządkuje je w kolejności chronologicznej,

• uczeń charakteryzuje główne postaci występujące w dialogach, określa ich relacje do Jezusa,

• uczeń umie wskazać w dialogach Jezusa słowa, które odnoszą się do Jego tożsamości,

• uczeń odpowiada na proste pytania związane z tekstem.

3. Etap diecezjalny

3.1 Zakres materiału

Teksty biblijne z etapu szkolnego rozszerzone o następujące teksty z Ewangelii wg św. Jana:

• J 1,35-42 Dialog z pierwszymi uczniami

• J 1,43-51 Dialog z Natanaelem

• J 6,60-71 Dialog z Piotrem na zakończenie mowy eucharystycznej

• J 11,1-44 Dialog z siostrami Łazarza

• J 12,1-11 Dialog z Judaszem po namaszczeniu przez Marię stóp Jezusa

• J 21,1-14 Dialog z uczniami nad Jeziorem Genezaret

• J 21,15-23 Dialog z Piotrem o miłości

3.2 Umiejętności

Ocenie będą podlegać umiejętności wymagane na etapie szkolnym rozszerzone o następujące elementy:

• uczeń analizuje, porównuje, syntetyzuje informacje zawarte w tekście,

• uczeń odpowiada na pytania problemowe dotyczące tożsamości bohaterów występujących w analizowanych dialogach,

• uczeń interpretuje teksty Ewangelii Jana na poziomie przenośnym i symbolicznym.

2.1 Zakres materiału

Teksty z Ewangelii wg św. Jana:

• J 2,1-12 Dialog z Maryją w Kanie Galilejskiej

• J 3,1-21 Dialog z Nikodemem

• J 4,1-21 Dialog z Samarytanką

• J 4,27-42 Dialog z uczniami po odejściu Samarytanki

• J 5,1-18 Dialog z chromym znad sadzawki Betesda

• J 6,1-15 Dialog z uczniami podczas rozmnożenia chleba

• J 8,1-11 Dialog z kobietą oskarżoną o cudzołóstwo

• J 9,1-41 Dialog z niewidomym

• J 13,1-20 Dialog podczas obmycia nóg uczniom

• J 18,1-11 Dialog podczas pojmania

• J 20,11-18 Dialog z Marią Magdaleną u pustego grobu

• J 20,19-29 Dialog z Tomaszem

2.2 Umiejętności

• uczeń interpretuje teksty z Ewangelii wg św. Jana na poziomie dosłownym,

• uczeń odtwarza wydarzenia opisane w Ewangelii wg św. Jana, porządkuje je w kolejności chronologicznej,

• uczeń charakteryzuje główne postaci występujące w dialogach, określa ich relacje do Jezusa,

• uczeń umie wskazać w dialogach Jezusa słowa, które odnoszą się do Jego tożsamości,

• uczeń odpowiada na proste pytania związane z tekstem.

3. Etap diecezjalny

3.1 Zakres materiału

Teksty biblijne z etapu szkolnego rozszerzone o następujące teksty z Ewangelii wg św. Jana:

• J 1,35-42 Dialog z pierwszymi uczniami

• J 1,43-51 Dialog z Natanaelem

• J 6,60-71 Dialog z Piotrem na zakończenie mowy eucharystycznej

• J 11,1-44 Dialog z siostrami Łazarza

• J 12,1-11 Dialog z Judaszem po namaszczeniu przez Marię stóp Jezusa

• J 21,1-14 Dialog z uczniami nad Jeziorem Genezaret

• J 21,15-23 Dialog z Piotrem o miłości

3.2 Umiejętności

Ocenie będą podlegać umiejętności wymagane na etapie szkolnym rozszerzone o następujące elementy:

• uczeń analizuje, porównuje, syntetyzuje informacje zawarte w tekście,

• uczeń odpowiada na pytania problemowe dotyczące tożsamości bohaterów występujących w analizowanych dialogach,

• uczeń interpretuje teksty Ewangelii Jana na poziomie przenośnym i symbolicznym.

 

• Pięciu najlepszych uczniów z etapu pisemnego przechodzi do etapu ustnego konkursu.

• Uczestnik etapu ustnego prezentuje wypowiedź na temat: „Kim jest uczeń Jezusa w świetle Ewangelii wg św. Jana?” Uczeń w czasie wypowiedzi nie może korzystać z materiałów ilustracyjnych. Czas wypowiedzi: do 5 minut.

 

GIMNAZJUM

2. Etap szkolny

2.1 Zakres materiału

a) Teksty z Ewangelii wg św. Jana:

• J 1,35-42 Dialog z pierwszymi uczniami

• J 1,43-51 Dialog z Natanaelem

• J 2,1-12 Dialog z Maryją w Kanie Galilejskiej

• J 3,1-21 Dialog z Nikodemem

• J 4,1-21 Dialog z Samarytanką

• J 4,27-42 Dialog z uczniami po odejściu Samarytanki

• J 5,1-18 Dialog z chromym znad sadzawki Betesda

• J 6,1-15 Dialog z uczniami podczas rozmnożenia chleba

• J 8,1-11 Dialog z kobietą oskarżoną o cudzołóstwo

• J 9,1-41 Dialog z niewidomym

• J 13,1-20 Dialog podczas obmycia nóg uczniom

• J 18,1-11 Dialog podczas pojmania

• J 20,11-18 Dialog z Marią Magdaleną u pustego grobu

• J 20,19-29 Dialog z Tomaszem

b) komentarze do powyższych dialogów Jezusa z Ewangelii Janowej umieszczone na stronie internetowej www.prorok.win.pl. Uczniowie gimnazjum winni zapoznać się z trzema pierwszymi punktami komentarza: (1) miejsce, (2) czas, (3) osoby.

2.2 Umiejętności

• uczeń interpretuje teksty Ewangelii wg św. Jana na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym,

• uczeń odtwarza wydarzenia opisane w Ewangelii wg św. Jana, porządkuje je w kolejności chronologicznej,

• uczeń charakteryzuje główne postaci występujące w dialogach, określa ich relacje do Jezusa,

• uczeń odpowiada pełnym zdaniem na pytania problemowe dotyczące tożsamości Jezusa i Jego rozmówców,

• uczeń umie usytuować w czasie i miejscu dialogi Jezusa z Ewangelii Janowej,

• uczeń odpowiada na proste pytania związane z tekstem.

3. Etap diecezjalny

3.1 Zakres materiału

 

a) Teksty biblijne z etapu szkolnego rozszerzone o następujące teksty z Ewangelii wg św. Jana:

• J 6,60-71 Dialog z Piotrem na zakończenie mowy eucharystycznej

• J 10,22-39 Dialog z Żydami, którzy chcą Go ukamienować

• J 11,1-44 Dialog z siostrami Łazarza

• J 12,1-11 Dialog z Judaszem po namaszczeniu przez Marię stóp Jezusa

• J 12,20-36 Dialog z Żydami, Grekami i uczniami odnośnie „godziny” Jezusa

• J 21,1-14 Dialog z uczniami nad Jeziorem Genezaret

• J 21,15-23 Dialog z Piotrem o miłości

b) komentarze do powyższych dialogów Jezusa z Ewangelii Janowej oraz do tekstów z etapu szkolnego umieszczone na stronie internetowej www.prorok.win.pl. Uczniowie gimnazjum winni zapoznać się z trzema pierwszymi punktami komentarza: (1) miejsce, (2) czas, (3) osoby.

3.2 Umiejętności

Ocenie będą podlegać umiejętności wymagane na etapie szkolnym rozszerzone o następujące elementy:

• uczeń analizuje, porównuje, syntetyzuje informacje zawarte w tekście Ewangelii Jana,

• uczeń zauważa różnice między analizowanymi tekstami biblijnym a dziełami sztuki plastycznej nawiązującymi do nich.

• Pięciu najlepszych uczniów z etapu pisemnego przechodzi do etapu ustnego konkursu.

 

• Uczestnik etapu ustnego rozwija jeden z podanych niżej pięciu tematów w oparciu o wybrane teksty biblijne wchodzące w zakres konkursu na etapie diecezjalnym. Temat jest losowany przez ucznia przed częścią ustną konkursu. Spis tematów:

(1) Cechy ucznia Jezusa na przykładzie osoby Piotra

(2) Sens „godziny” Jezusa w świetle Jego dialogów

(3) Miłość jako przedmiot dialogów Jezusa

(4) Niewiara Żydów dyskutujących z Jezusem – jej przyczyny i przejawy

(5) Postawa Jezusa wobec kobiet w świetle Jego dialogów

• Uczeń w czasie wypowiedzi nie może korzystać z materiałów ilustracyjnych. Czas wypowiedzi: do 5 minut.

 

Wiadomości

Galeria zdjęć